Introducing

the NO-PEN, NO-PAPER Formula to

નિર્ભય થઈ અંગ્રેજી બોલો

અને

તમારા જીવનમાં પરિવર્તન લાવો

Exclusive Black Friday Offer! 80% off, Hurry 

*Special Price. After 250 Registrations, Regular Price INR 1,999/-

 Class starts from Monday, December 06, 2021

દરેક માટે એક મેગા વર્કશોપ

*છેલ્લા 1 વર્ષમાં 6,500+ ગુજરાતી ભાઇ-બહેનોએ લાભ લીધો છે

 • 100% Tried and Tested Formula
 • Master the Fastest Way to Speak English using 3 Secrets Triangle Method
 • Translate Gujarati to English Effortlessly, in your head using 1 Step (ROT Method)
 • Mental Programming Tips & Tricks to get Unbeatable Results
 • Experience drastic improvement within days …. !
 • Public Speaking like a Expert with NO notes! (Secret TQSQ Technique)
 • 5 FREE Bonuses to make you an English Speaking Champion
 • All of this for Only INR 499/- and 60 mins daily (5 days)
"ડિસેમ્બરમાં જોડાયા અને અમે જાન્યુઆરી 1 મહિનામાં સંપૂર્ણ વર્ષનું ટર્નઓવર કર્યું"
Mr. Dharmagn, Enterpreneur

આવા એક નહિ અનેક છે જેમને સફળતા મેળવી છે મારી ....

Success

Zero to Hero

5 Day English Speaking Workshop

*Special Price. After 250 Registrations, Regular Price INR 1,999/-  

આ પ્રોગ્રામ દ્વારા મેં છેલ્લા 1 વર્ષમાં 6,500+ ગુજરાતીઓને મદદ કરી ....

 • Grow their business by communicating better
 • Crack interviews in MNC companies
 • Become role models for family and friends circle
 • Travel Abroad with Confidence
 • Plan Higher Studies with complete peace of mind
 • Transform into a Public Speaker and get invited everywhere to speak
 • Impress their Boss to get promotions, growth & respect!

ચલો હુ તમને કઈક રસપ્રદ બતાઉ ....

ઉપરના સ્ક્રિનશોટ ગયા અઠવાડિયાની વર્કશોપના છે, જેમા 150+ વિદ્યાર્થીઓ હતા .....

અમારા વર્કશોપના વિદ્યાર્થીઓએ મારી પદ્ધતિની મદદથી પ્રથમ 2 દિવસની અંદર જ પરિણામ પ્રાપ્ત કરવાનું શરૂ કર્યું

આ પ્રોગ્રામ જોઇન કરતા પહેલા મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ નીચે પ્રમાણેના પ્રયત્નો કરી ચુક્યા હોય છે ....
 • Searching on Google for tips and tricks
 • Using dictionaries to improve vocabulary
 • Watching English Movies with Subtitles
 • Buying English Speaking Books from Amazon(old techniques, also full of grammatical mistakes)
 • Reading Chetan Bhagat Novels .....

પરંતુ, આમાંથી કઈ પણ તેમને ઇંગ્લિશ બોલવામા મદદ કરી શક્યુ નથી. પરંતુ મને આશ્ચર્ય નથી.


અને કરશે પણ નહિ કારણ કે એક ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થી તરીકે મે પણ આવા અનેક પ્રયાશો કરેલા છે. 

 જૉ તમે પણ આ રીતની સમસ્યાઓથી પરેશાન છો, તો આ વર્કશોપ સ્પેશિયલ તમારા માટે છે ....

Transform Your Life with my

Success

Zero to Hero

5-Day English Speaking Workshop

*Special Price. After 250 Registrations, Regular Price INR 1,999/-  

તમારું લક્ષ ઇંગ્લિશ બોલવાનુ છે! પણ તેની સાથે તમે આ પણ મેળવવા માંગો છો?

 • Saved Time - Learn it Faster
 • Saved Money - INR 499/- One time payment
 • Learned Effortlessly - Easy & Fun

My friend, Your Success is My Success!

I can help you only if you take the next step

*Special Price. After 250 Registrations, Regular Price INR 1,999/-  

કદાચ, તમારે આની જરૂર નથી.

પરંતુ શું તમે કોઈ બીજાને જાણો છો, જેમને જરૂર છે?

અને શું તમે આ વર્કશોપને તેમને ભેટ તરીકે આપવા માંગો છો?

ટૂંકમાં, આ પ્રોગ્રામ કોઈપણ માટે કામ કરે છે!

Entrepreneur

ક્લાઈન્ટો સાથે વધુ સારી રીતે વાતચીત કરીને તમારા વ્યવસાયમાં વધારો!

Working Professional

તમારી કારકીર્દીને આગળ વધારો એક સફળ ઇંગ્લિશ સ્પિકર અને પ્રેસેંટર બનીને!

Student or Graduate

બનાવો તમારી પ્રથમ ઓળખને દમદાર, અને ક્લિયર કરો કોઇ પણ MNC ઇંટરવ્યુ!

આ પ્રોગ્રામને ભેટ કરો અને તેમના જીવનમાં પરિવર્તન લાવો ..

*Special Price. After 250 Registrations, Regular Price INR 1,999/-  

What is Unique about this Workshop?

5 Days of High Energy Learning

5hrs+ High Quality Video Training

Powerful Support System

Interactive Q&A Sessions

1 LIVE Mega Session 

આ વર્કશોપથી 6500 થી વધુ ગુજરાતી ભાઈ-બહેનોનું જીવન બદલાઈ ગયું છે...

રાહ જુઓ, હજું પણ વધુ છે  .....

When you Register Today, you will 

GET FREE BONUSES WORTH 

INR 6,497/-

BONUS 1

The Zero to Hero Theorem e-book

Valued at INR 199

Master the power of mind programming to achieve results faster. 

My 3 elements formula helps you understand how communication works, with examples.

Some day I will package this and sell it over Amazon.

But for today, I am giving it away for FREE.

BONUS 2

Self-Practice Workbook

Valued at INR 499

A simple yet powerful reference book - phrases, verbs and other important language elements.

MUST HAVE for anyone who wants to learn to speak English correctly.

BONUS 3

7 Day Podcast Training

Valued at INR 3599

7 Steps to Effective English Speaking Podcast is an invaluable resource for beginners.

Every day you get one audio file (podcast) to master spoken english.

BONUS 4

The Vision Board Guide

Valued at INR 1499

Having a Vision is probably the most important part.

It unites you with similar people and creates a powerful system to attract your goals like a magnet.

This powerful tool helps you do just that!

BONUS 5

5-Day Workshop ISO Certificate

Valued at INR 301

Everyone who works hard with a vision is a winner.

And I am happy to recognise this with Certificates.

You will rightfully earn this by participating and submitting tasks over 5 days.

With my personally signed Certificate, I want to make sure everyone comes out a Winner in this Workshop ....

Last Chance to GET FREE BONUSES WORTH 

INR 6,497/-

Register Now and keep these BONUSES with you FOREVER!

*Special Price. After 250 Registrations, Regular Price INR 1,999/-  

Daily Time Table

Day

સ્પીકિંગ ઇંગ્લિશના 3 પાયાના સિદ્ધાંતો

Day

પ્રેકટીકલી ઇંગ્લિશ કેવી રીતે બોલવું પેન, પેપર વગર

Day

ઇંગ્લિશમાં કોઈ પણ સાથે નિર્ભયપણે કેવી રીતે વાતચિત કરવી

Day

કેવી રીતે ગણતરીના સમયમાં તમારી ઇંગ્લિશ સ્પીચ બનાવવી તથા ભાષાંતર કેવી રીતે કરવું (ગુજરાતી, હિન્દી to ENGLISH, અને ENGLISH to ગુજરાતી, હિન્દી)

Day

કેવી રીતે ઇંગ્લિશમાં વિચારવું તથા પ્રભાવીત રીતે બોલવું

About Me

હું લોકોને છેલ્લા 9 વર્ષથી ઓફલાઇન અને 1 વર્ષથી ઑનલાઇન તેમની કમ્યુનિકેશન સ્કિલ સુધારવામાં મદદ કરુ છું. આજનાં સંદેશા- વ્યવહારના ત્વરિત યુગમાં ઉમદા કમ્યુનિકેશન સ્કિલ પાયાની જરૂરીયાત છે ....

At Digital Speaking Academy, he taught an audience of largely Non-Native Speakers and helped us all feel more confident speaking English. I have no hesitation in recommending him to friends and family.

Christine Frey
International Public Speaker, UK

મે છેલ્લા 10+ વર્ષના સમયગાળામાં 10,000 થી વધુ લોકોના જીવનને મારી તાલીમ દ્વારા પ્રભાવિત કર્યું છે.

હું સ્પોકન ઇંગ્લિશ સાથે માઇંડ પાવર અને પબ્લિક સ્પિકિંગ જેવા વિષયોમાં કુશળતામાં ધરાવુ છું.

હું ખૂબ જ પારિવારિક માણસ છું, મને શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, વચનામૃત  જેવા આધ્યાત્મિક ગ્રંથો વાંચવાનો શોખ છે.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: Is it a recorded course or a live event?

This Package Is My Unique Method That Combines:

5 Hours+ Of High-Quality Live Training After Live Class We Will Provide Recording So You Can Watch When You Want!
 Group Discussions -
Interact With 100s Of Live Participants and Me
Interactive Q&A Sessions - With Me to Ask and Learn!
Live Mega Session on The Last Day (Day 5) 

Q: What results can I expect from a 5-day program like this?

This program has benefited over 3,500+ Gujarati speakers over the past 1 year alone.

As a native Gujarati speaker, I struggled with learning English speaking too.

I have put my 10 years of teaching experience to come up with simple yet powerful methods that simply work.

This program gives you the right formula - the right methods and right path to master English speaking provided you practice.

Q: Is this an advanced English speaking workshop?

A: It’s not an advanced workshop at all. 

In fact, this workshop is for everyone who wants to improve their English speaking and take it to the next level.

Please check the testimonials where you will find businessmen, working professionals and students of diverse backgrounds.

Q. How can I access the Course?

A: Once you register by clicking the Red button on this page, you will redirected to a thank you page where details of our Private Whatsapp group will be mentioned for you to join.

All Workshop updates about resources etc will be shared in this Private Whatsapp group.

Q: I work in a job full-time. What if I miss a Class?

A: Please ensure you try and attend any Q&A sessions.

Also, do not miss the Day 5 Mega Session. 

Otherwise, you can go through the lessons any time you want, using your login.

Q: What is the Timing of the Class?

A: Daily Interactions of Live Class Will Happen At 8.30 Pm at Night Every Day 

Otherwise, You Can Go Through Recorded Lessons Any Time You Want. 24 By 7 Which Are Shared After Live Class

Q: What if I have questions during the Workshop? Where do I ask them?

A: I have scheduled multiple interactions and Q&A sessions for discussion. 

Also, I have a dedicated Facebook group for all learners, where you can ask any question and I will personally respond to it and help you out.

Q: Will I get any Study or Practice Material?

A: Yes! You shall get Templates at the end of each session.

You will also get all Promised Bonuses on the 5th Day!

Q: Is it INR 499/- One time Payment or every month?

A: Payment to be a part of this wonderful program is One time only.

Q: Will I get Lifetime Access to Videos?

A: This is designed as a Workshop and not an online course. So you do not get lifetime access.

I understand that you may want to access the videos for revision again. So extended access will be provided for 2 extra days after completion of 5th day (after Mega webinar).

Q: Can I download the videos?

A: The Videos are shared in the member's area, you cannot download them however you can watch it anytime you want - any number of times you want.

All you need is a Mobile/Laptop and an Internet connection.

એક પગલું તમારુ જીવન બદલવા ભરો

*Special Price. After 250 Registrations, Regular Price INR 1,999/-  

DISCLAIMER

This Site is not a part of Facebook, Google, YouTube Or Instagram Website(s).

Additionally, this site is not endorsed by Facebook, Google, YouTube Or Instagram in anyway. Facebook, Google, YouTube And Instagram are Trademarks of their respective owners.

No Guarantees: We do not make any income or guarantee claims through this program. We provide you the right techniques and system to follow, which if practiced, will give you good to great results.